_takeiteasy_

Player Details
_takeiteasy_

Pages: 1
2
3
Won Lost
_takeiteasy_ _takeiteasy_
8 Ball Billiards Ranked - vixen___xox (0) loses to _takeiteasy_ (3) with 3 balls remaining
RANKINGS: _takeiteasy_ 760.7 (+1.3), vixen___xox 690.7 (-1.3)
01:42 Thu 16/11/17 (GMT)
vixen___xox vixen___xox
_takeiteasy_ _takeiteasy_
8 Ball Billiards Ranked - vixen___xox (0) loses to _takeiteasy_ (2) with 2 balls remaining
RANKINGS: _takeiteasy_ 759.4 (+1.3), vixen___xox 692.0 (-1.3)
01:39 Thu 16/11/17 (GMT)
vixen___xox vixen___xox
_takeiteasy_ _takeiteasy_
8 Ball Billiards Ranked - vixen___xox (0) loses to _takeiteasy_ (1) with 1 ball remaining
RANKINGS: _takeiteasy_ 758.1 (+1.3), vixen___xox 693.3 (-1.3)
01:36 Thu 16/11/17 (GMT)
vixen___xox vixen___xox
_takeiteasy_ _takeiteasy_
8 Ball Pool UK Ranked - vixen___xox (3) loses to _takeiteasy_ (2) with 3 balls remaining
RANKINGS: _takeiteasy_ 731.9 (+0.6), vixen___xox 690.4 (-1.1)
01:31 Thu 16/11/17 (GMT)
vixen___xox vixen___xox
vixen___xox vixen___xox
8 Ball Pool UK Ranked - _takeiteasy_ (1) loses to vixen___xox (3) with 3 balls remaining
RANKINGS: vixen___xox 691.5 (+1.9), _takeiteasy_ 731.3 (-0.9)
01:28 Thu 16/11/17 (GMT)
_takeiteasy_ _takeiteasy_
vixen___xox vixen___xox
8 Ball Pool UK Ranked - _takeiteasy_ (1) loses to vixen___xox (2) with 5 balls remaining
RANKINGS: vixen___xox 689.6 (+1.9), _takeiteasy_ 732.2 (-0.9)
01:26 Thu 16/11/17 (GMT)
_takeiteasy_ _takeiteasy_
vixen___xox vixen___xox
8 Ball Pool UK Ranked - _takeiteasy_ (1) loses to vixen___xox (1) who ran the rack!
RANKINGS: vixen___xox 687.7 (+1.9), _takeiteasy_ 733.1 (-0.8)
01:24 Thu 16/11/17 (GMT)
_takeiteasy_ _takeiteasy_
_takeiteasy_ _takeiteasy_
8 Ball Pool UK Ranked - vixen___xox (0) loses to _takeiteasy_ (1) on the black
RANKINGS: _takeiteasy_ 733.9 (+0.4), vixen___xox 685.8 (-1.1)
01:22 Thu 16/11/17 (GMT)
vixen___xox vixen___xox
_takeiteasy_ _takeiteasy_
9 Ball Billiards Ranked - vixen___xox (1) loses to _takeiteasy_ (4)
RANKINGS: _takeiteasy_ 732.2 (+1.7), vixen___xox 703.3 (-1.7)
01:19 Thu 16/11/17 (GMT)
vixen___xox vixen___xox
vixen___xox vixen___xox
9 Ball Billiards Ranked - _takeiteasy_ (3) loses to vixen___xox (1)
RANKINGS: vixen___xox 705.0 (+2.4), _takeiteasy_ 730.5 (-2.4)
01:17 Thu 16/11/17 (GMT)
_takeiteasy_ _takeiteasy_
_takeiteasy_ _takeiteasy_
9 Ball Billiards Ranked - vixen___xox (0) loses to _takeiteasy_ (3) who ran the rack!
RANKINGS: _takeiteasy_ 732.9 (+1.7), vixen___xox 702.6 (-1.7)
01:15 Thu 16/11/17 (GMT)
vixen___xox vixen___xox
_takeiteasy_ _takeiteasy_
9 Ball Billiards Ranked - vixen___xox (0) loses to _takeiteasy_ (2)
RANKINGS: _takeiteasy_ 731.2 (+1.7), vixen___xox 704.3 (-1.7)
01:14 Thu 16/11/17 (GMT)
vixen___xox vixen___xox
_takeiteasy_ _takeiteasy_
9 Ball Billiards Ranked - vixen___xox (0) loses to _takeiteasy_ (1)
RANKINGS: _takeiteasy_ 729.5 (+1.7), vixen___xox 706.0 (-1.7)
01:11 Thu 16/11/17 (GMT)
vixen___xox vixen___xox
_takeiteasy_ _takeiteasy_
8 Ball Billiards Ranked - vixen___xox (2) loses to _takeiteasy_ (3) by a foul on the black
RANKINGS: _takeiteasy_ 756.8 (+1.3), vixen___xox 694.6 (-1.3)
01:09 Thu 16/11/17 (GMT)
vixen___xox vixen___xox
vixen___xox vixen___xox
8 Ball Billiards Ranked - _takeiteasy_ (2) loses to vixen___xox (2) with 1 ball remaining
RANKINGS: vixen___xox 695.9 (+2.7), _takeiteasy_ 755.5 (-2.7)
01:06 Thu 16/11/17 (GMT)
_takeiteasy_ _takeiteasy_
_takeiteasy_ _takeiteasy_
8 Ball Billiards Ranked - vixen___xox (1) loses to _takeiteasy_ (2) who ran the rack!
RANKINGS: _takeiteasy_ 758.2 (+1.3), vixen___xox 693.2 (-1.3)
01:03 Thu 16/11/17 (GMT)
vixen___xox vixen___xox
vixen___xox vixen___xox
8 Ball Billiards Ranked - _takeiteasy_ (1) loses to vixen___xox (1) with 1 ball remaining
RANKINGS: vixen___xox 694.5 (+2.7), _takeiteasy_ 756.9 (-2.7)
01:01 Thu 16/11/17 (GMT)
_takeiteasy_ _takeiteasy_
_takeiteasy_ _takeiteasy_
8 Ball Billiards Ranked - vixen___xox (0) loses to _takeiteasy_ (1) on the black
RANKINGS: _takeiteasy_ 759.6 (+1.3), vixen___xox 691.8 (-1.3)
00:58 Thu 16/11/17 (GMT)
vixen___xox vixen___xox
_takeiteasy_ _takeiteasy_
9 Ball Billiards Ranked - vixen___xox (0) loses to _takeiteasy_ (1)
RANKINGS: _takeiteasy_ 727.8 (+1.8), vixen___xox 707.7 (-1.8)
00:53 Thu 16/11/17 (GMT)
vixen___xox vixen___xox
_takeiteasy_ _takeiteasy_
9 Ball Billiards Ranked - todd2000 (4) loses to _takeiteasy_ (5)
RANKINGS: _takeiteasy_ 726.0 (+1.8), todd2000 707.7 (-1.8)
00:05 Thu 16/11/17 (GMT)
todd2000 todd2000
Pages: 1
2
3